Pamiatková zóna

Najstaršie a najvzácnejšie pamiatky sa nachádzajú v rámci pamiatkovej zóny historického jadra Hanušoviec nad Topľou. Pamiatková zóna v našom meste bola v roku 1991 vyhlásená nariadením Okresného úradu vo Vranove nad Topľou a predstavovala komplex architektonicko-historických objektov situovaných na miernom návrší s charakteristickou siluetou rímskokatolíckeho kostola, zvonice a striech kaštieľov doplnených zo západnej strany vysokou stromovou zeleňou parku.