Lesnícky náučný chodník HERLICA

 

Základné informácie o náučnom chodníku

 

Kraj: Prešovský

Okres: Vranov nad Topľou

Pohorie: Slanské vrchy, podcelok Šimonka

 

Chránené územie:

Prístup: začína aj končí pri štátnej ceste za Petrovcami. Z konečnej zastávky SAD v Petrovciach po žltej turistickej značke (asfaltová cesta) smerom k Oblíku, na odbočke s informačnou tabuľou SLANSKÉ VRCHY doprava a ďalej po asfaltovej ceste k vstupnej bráne. Prístup od zastávky SAD k vstupnej bráne chodník meria 2,2 km.

Východisko: štátna cesta za Petrovcami

Trasa: stredne náročná

Dĺžka: 4,9 km

Čas prechodu: cca 2 hod.

Počet zastávok: 15

Zameranie a typ chodníka: lesnícke, ochranárske, historické samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný, stredne náročný

Náväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia, garant: 2011, LESY SR, š. p. OZ Prešov

Textový sprievodca: nie je

Aktuálny stav: náučný chodník je vo veľmi dobrom stave

Poznámka: okrem náuky o lese sa chodník venuje aj partizánskej téme

 

Kontakt:

LESY SR š. p., OZ Prešov

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

tel.: 051/74 64 711

lesy.po@lesy.sk

 

Zaujímavosti na trase a okolí
Trasa vedie dobre upravenými chodníkmi pričom v teréne je zreteľne vyznačený zelenou značkou náučnej trasy. Prechádza viacerými prírodnými prostrediami: listnatý les, zmiešaný les, lúka...Chodník informuje o kolobehu vody v lesnom ekosystéme, o letokruhoch stromov, či lesných lanovkách. Polovica z 15 zastávok je venovaná téme  2. svetovej vojny. Špecifikom chodníka je zameranie sa na problematiku partizánskeho odboja počas II. svetovej vojny.

Návštevníci sa môžu tešiť na rekonštruovanú partizánsku zemljanku, bunker velenia partizánskej jednotky, či strážnu vežu.