Archeopark

Mesto Hanušovce nad Topľou si nielen obyvatelia, ale aj mnohí ľudia z celého Slovenska od 27.septembra 2014 spájajú aj s originálnym múzeom v prírode - Archeoparkom Živá architektúra. Toto

jedinečné zariadenie predstavuje päť obydlí z piatich období praveku a včasného stredoveku a je originálnym múzeom zážitku. Návštevníka prenesie v čase cez 30 tisícročí. V Európe sa takéto múzea tešia mimoriadnemu záujmu, na Slovensku ide zatiaľ o nový pokus. V tomto projekte Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou spolupracovalo s vedúcim partnerom projektu - poľským Múzeom Podkarpatským v Krosne.

Pre všetkých päť objektov bolo cez projekt zabezpečené vnútorné zariadenie a kostýmy pre figuríny i pre návštevníkov. Každý objekt je vybavený jednoduchým funkčným nábytkom a predmetmi dennej potreby, ktoré sú replikami originálnych nálezov. Návštevník môže všetkým manipulovať, všetko používať. V paleolitickom objekte sú to napríklad repliky štiepanej industrie, v neolitickej chate keramika, v objekte z mladšej doby bronzovej predmety z bronzu, v laténskej a slovanskej chate železné artefakty. Vo všetkých objektoch sú tiež drevené, prútené či kožené predmety, ba dokonca jednoduché hudobné nástroje. V každej z chát nájde návštevník jej stálych „obyvateľov" - figuríny odeté v replikách dobových odevov. Jednoduchšie varianty dobových kostýmov si návštevníci môžu zapožičať prostredníctvom múzea, aby sa tak mohli dokonalejšie vžiť do reálií praveku.

Archeopark je situovaný v historickom prírodno-krajinárskom parku s vyhovujúcim stromovým porastom. Archeopark obklopuje palisáda, ktorá sama osebe nie je rekonštrukciou žiadnej konkrétnej fortifikácie, iba uzatvára tento priestor a oddeľuje ho od okolitého sveta.

Rekonštrukcia obydlí v Archeoparku je veľkou plenérovou expozíciou pozostávajúcou z viac či menej verných replík (v závislosti od nášho poznania a schopnosti vyhotoviť ich). V kamennom múzeu v kaštieli bude stála expozícia zodpovedajúca prezentovaným obdobiam v Archeoparku s originálnymi nálezmi. V Archeoparku sa návštevníci môžu dotknúť replík predmetov a priamo skúsiť ich fungovanie a v múzeu budú mať možnosť vidieť pôvodné zbierky získané archeologickým výskumom v tradičnej expozícii.