Jarmočné trhy

        Mesto Hanušovce nad Topľou  v roku 1991 v dňoch 20., 21. a 22. septembra uskutočnilo svoj prvý ročník novodobých hanušovských jarmokov a vstúpilo do povedomia širokej verejnosti ako ďalšie jarmočné mesto. Ak  máme trochu pootvoriť dvere histórii, tak v roku 1332 sa dovtedy slobodná dedina stáva mestečkom a dostáva povolenia, aby sa tu každú sobotu konal trh. Počas nasledujúcich storočí sa sobotňajšie trhy stali ekonomickým základom ďalšieho rozvoja mestečka. A tak sme preniesli aj my vzácne dedičstvo minulosti do povedomia súčasníkov a v tomto roku sa koná už jubilejný 25. ročník hanušovských jarmokov.  O jeho programe Vás tak ako po iné roky informujeme prostredníctvom plagátov, oznamu v novinách, rozhlasovými reláciami a upútavkou na našej stránke mesta. 

    Jarmok prinesie do mesta počas obidvoch dní atmosféru oddychu, stretnutí rodín, známych a priateľov pri kultúrnych programoch, lunaparkoch aj spoločných posedeniach v stánkoch s občerstvením, či nákupoch v stánkoch s rozličným tovarom. Program sme pripravili pestrý, náš plagát Vás o tom dostatočne informuje. Počas týchto uplynulých rokov menili sa naše jarmoky, aj naše mesto. Po všetky roky primátor mesta za hlavných usporiadateľov vyjadril poďakovanie občanom, rodinám a inštitúciám za prácu pri rozvoji mesta, školám, cirkvám, občianskym aktivitám za vedomostný, duchovný a kultúrno-spoločenský rast občanov. A tak i v tomto roku vyjadrí zároveň aj presvedčenie, že spoločným úsilím budú sa Hanušovce nad Topľou i naďalej rozvíjať vo všetkých smeroch pre spokojnosť jeho obyvateľov.     

Počas jarmoku  sa tešíme aj na stretnutie s našimi priateľmi z družobného mesta Veľká Bíteš a na Vašu hojnú účasť. Poprajme si spoločne dobré počasie, dobrú náladu a príjemne prežité jarmočné dni v dňoch 4. a 5. septembra 2015.