Renesančná zvonica

V areáli dvora rímskokatolíckeho kostola sa nachádza murovaná renesančná zvonica, ktorá bola postavená v roku 1742.

V súčasnosti je vo zvonici päť zvonov. Najstarší z nich zvaný Campanela Nobilissima (Najvznešenejší zvon) je z roku 1646.