Náučný chodník TAJCH

                  

Základné informácie o náučnom chodníku

Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Katastrálne územie: Pavlovce, Okružná
Pohorie: Slanské vrchy, podcelok Šimonka
Nadmorská výška: 407 – 581 m n.m.

Chránené územie:
Prístup: je z Pavloviec po žltej turistickej značke, na križovatke za kúpaliskom rovno a ďalej lesnou asfaltovou cestou asi 800 m až k parkovisku s minerálnym prameňom, oddychovým altánkom, ohniskom a vstupnou bránou na chodník
Zameranie a typ chodníka: dvojokruhový, samoobslužný, sezónny – letný, textový, grafický, s exponátmi
Trasa: mierne náročný
Dĺžka: malý okruh = detský 2,4 km
            veľký okruh                 5,4 km
Počet zastávok: 7
Oddychové zóny: na trase je niekoľko studničiek, altánkov, ohnísk a lavičiek
Rok otvorenia, garant: 2008, LESY SR, š. p. OZ Prešov
Aktuálny stav: náučný chodník je vo veľmi dobrom stave

Kontakt:
LESY SR š. p., OZ Prešov
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 64 711
lesy.po@lesy.sk

                            

Zaujímavosti na trase a okolí

Na náučnom chodníku Tajch nájdeme 2 trasy. V prvom celku je náučný chodník zameraný na les a jeho funkcie, genetická hodnota existujúcich semenných zdrojov, trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov – prírode blízke hospodárenie (objekt PRO SILVA), zakladanie lesa, lesnícka činnosť, škola v prírode – škola bez tried so zameraním na lesnú pedagogiku bude oslovovať najmä mladšie generácie s možnosťou návštev skupín a celých školských tried. Druhý celok, je pokračovaním prvého, jeho zameranie v komplexe expozícií je pre všetky generácie nevynímajúc ani tie mladšie a najmladšie. V ďalších expozíciách vypovedá o kategóriách lesa, chránených územiach, horninách. V ďalšom sú prezentované vodné tajchy, historické danosti územia, lom na ťažbu kameňa a lesnícka činnosť.